Energiboring

Fjellgrunnen inneholder en stor mengde fornybar termisk energi med lav temperatur. Ved hjelp av varmepumper kan bergvarmen benyttes til energieffektiv oppvarming og kjøling av alle typer boligbygg og større bygninger.

Via borehull, også kalt energibrønner, overføres bergvarmen til varmepumpen gjennom energi-
kollektorer. Energikollektores funksjon er å ta opp varmen fra den omgivende berggrunnen.
Varmeopptaket skjer via et indirekte system hvor det sirkuleres en frostvæske-blanding i en lukket krets mellom borehullet og varmepumpen. Vi monterer energikollektorene i borehullene – ferdig fylt med frostvæske. Etter nærmere avtale kan vi også grave grøfter og føre kollektorrørene inn i teknisk rom.

Boring av drikkevannsbrønner

En drikkevannsbrønn er et borehull som går ned i grunnvannsbeltet og tar ut vann fra bergets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på drikkevannsbrønner er avhengig av fjellets grad av oppsprekking.

Vi borer drikkevannsbrønner til forskjellige formål; hus, hytte (fritidsboliger), gårdsbruk og til store og små vannverk. Til drikkevannsbrønnene leverer vi pumpeanlegg fra kvalitetsleverandører.